12 december 2019

Visionsbild för cykelturism i Uppsala Region klar

Under hösten har vi på Koucky & Partners arbetat tillsammans med Uppsala Region för att ta fram en visionsbild och förslag på åtgärdsplan för att utveckla cykelturistiska leder i regionen. Visionsbilden är klar och har utgått från både befintliga turistiska värden och potentiella värden. Därtill har befintliga cykelleder analyserats och åtgärdsförslag presenterats. Vi hoppas att Uppsala Region framöver känner sig trygga i att arbeta vidare för att se visionsbilden förverkligas och önskar stort lycka till!

Tidigare har vi även utvecklats en visionsbild för Västra Götalandsregionen och hjälper gärna kommuner och regioner som är intresserade av att arbeta med strategisk cykelturism.