VI HJÄLPER

FASTIGHETSÄGARE OCH BYGGHERRAR

Ge högre service till hyresgäster och få lägre p-tal

Bilpool, cykelpool mobilitetshubbar & leveransboxar

Bilfritt boende och olika sorters mobilitetshubbar blir mer och mer populärt och har många vinster. Städer förtätas och kapaciteten på vägnäten och nyttjande av ytan kräver att vi tänker om vad gäller vissa delar av vårt resande.

Allt fler kommuner öppnar idag för möjligheten att sänka parkeringsnormen vid nybyggnadsprojekt om det i stället genomförs åtgärder som minskar de boendes behov av att äga egen bil. Det finns stora ekonomiska fördelar för fastighetsaktören samtidigt som det blir bättre service för hyresgästerna. Nya mobilitetstjänster är avgörande för att få det att fungera ekonomiskt, gentemot kommunen och hyresgästerna eller bostasdrättsföreningarna.

Vi har arbetat med många fastighetsägare och byggherrar för att hitta bra mobilitetslösningar som fungerar i praktiken och i stor skala. Vi kan skräddarsy förslag som fungerar men också hjälpa med strategiarbetet långsiktigt och dialoger med kommun i olika skeden.

Vi har bland annat stöttat: Västtrafik, Stena Fastigheter, Familjebostäder i Göteborg och AB Framtiden

Hur vi kan stötta er med mobilitetslösningar:

  • Vi kan vara med och ta fram samt utveckla tjänsterna som ni är intresserade av och anpassade efter ditt områdes lokala resvanor, med ett framtidsperspektiv kring logistiklösningar, drivmedel, klimatkompensering och delningstjänster
  • Fordonspooler i nybyggnationer för fastighetsägare
  • Vi kan ta fram passande lösningar för olika områden
  • Strategier för mobilitetstjänster och mobilitet
  • Mobilitetsplan med verktyg för att styra trafikflöden utifrån områdets behov
  • Parkeringslösningar som ger dina fastigheter en mobilitet som håller över tid
  • Beräkningar och utveckling av flexibla parkeringstal utifrån nutida och framtida behov med elfordon, bilpooler och automatisering i åtanke