Vi genomför

Beläggningsstudier och parkeringsinventeringar

Syftet med beläggningsstudier är att kartlägga parkeringsbeståndet inom det berörda bostadsområdet. Detta sker genom att inventera beläggningen både dag- och kvällstid, under vardagar och helgdagar beroende på kundens önskemål

Genom att inventera och se över beläggning på olika tider under dygnet och under veckan skapas en uppfattning om hur parkeringsplatserna används. Något som kan skilja sig från exempelvis uthyrningsgrad och bilinnehav. Målsättningen är att få klarhet i när platserna har som högst beläggning och hur den beläggningen ser ut. Inventeringen ger en indikation på vilket behov av eventuell utökning eller minskning av det parkeringsutbud som finns. En parkeringsinventering ger en ögonblicksbild över i vilken utsträckning parkeringsplatser används i ett område. Meningen är att skapa bättre förståelse för hur parkeringen fungerar i ett område.

I en beläggning kan följande ingå:

  • Kartläggning av parkeringstyp, exempelvis för boendeparkering, besöksparkering eller arbetsplatsparkering
  • Beläggningsundersökning genom platsbesök: Omfattning och under vilken tid på året bestäms med kund för att få en tydlig bild. Exempelvis:
    Tre vardagar eller helgdagar per vecka
    Två gånger per dag (klockan 13:00 och klockan 22:00)o
    Tre veckor totalt
  • Övriga resonemang utifrån noteringar från inventeringarna
  • Jämförelse mellan uthyrningsgrad på parkeringsplatserna och faktiskt beläggning

 

Vi har genomfört beläggningsstudier för både små och stora parkeringsbestånd med flera tusen parkeringar, bland annat för Trollängen Exploatering i Kungsbacka. Där vi gjorde beläggningsstudier i ett område som innefattade både skola, idrottsanläggningar, villor, radhus och lägenheter.

Hej, är du intresserad av beläggningsstudier och parkeringsinventeringar?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51