Mobilitetspartner

EXPERTSTÖD TILL ORGANISATIONER

Landsbygdsprojektet

Tur&Retur – hållbara resor mellan land och stad

I pilotprojektet ”Tur&Retur – hållbara resor mellan land och stad” arbetade Fyrbodals kommunalförbund tillsammans med Orust kommun, Dalslands miljö- och energiförbund och Västra Götalandsregionen med finansiering från Energimyndigheten för att ta fram nya hållbara lösningar för mobilitet i landsbygder. Vi på Koucky & Partners roll i projektet var att vara mobilitetspartner och bollplank kring frågor strategifrågor och omvärldsbevakning till praktiska lösningar och kontakter.

Pilotprojektets syfte var att undersöka vilka olika behov människor på landsbygden har av att förflytta sig och hur det behovet uppfylls i dag. Vprojektet identifierade olika typfall för att titta på nya mobilitetslösningar. Mobilitetslösningarna togs fram tillsammans med både användare, företag som kan se nya affärsmöjligheter och organisationer/föreningar. Spannet på lösningarna var brett där både pendelparkeringar med utökad service, nya bilpoolsvarianter och möjligheter till slippa transportera sig alls utforskades. De lärdomar projektet skapade har lagt en grund för efterföljande projekt att stå på och bidrar på så vis till en hållbar omställning i så väl land som stad.

Vill du veta mer om mobilitetspartnerskap och rådgivning?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51