Nationell benchmarking för att mäta och följa kommuners insatser för cykling

KOMMUNVELOMETERN

Projekter och konceptet

Kommunvelometern är den största samlade nationella granskning av svenska kommuners insatser för att främja cykling som genomförs. Granskningen belyser cykling från flera olika perspektiv av hur en kommun arbetar med cykling och ger deltagande kommuner en specifiköversikt över sina insatser inom exempelvis infrastruktursatsningar, information och marknadsföring samt organisationsfrågor.

Koucky & partners har tagit fram en metod för benchmarking av kommuners insatser som fångar bredden av kommuners arbete med cykling men som samtidigt är smidigt för kommunerna att delta i – så de kan fokusera på just det: insatser för att främja cykling. Den har blivit en av cykelsveriges viktigaste hållpunkter årligen.
 
”Kommunvelometern fungerar både som ett benchmarkingvertyg för kommunernas arbete men även som inspiration och guidning till vidareutveckling för ökad, säker och attraktiv cykling för de deltagande kommunerna. Den har bidragit till positiva förändringar och verkliga satsningar hos flera av deltagarna. Att vi på Cykelfrämjandet kan få fortsatt expertstöd av Koucky & Partners för vidareutveckling och rådgivning kring Kommunvelometern är för oss en oerhört viktig resurs. ”
-Emilia Sternberg, projektledare för Kommunvelometern på Cykelfrämjandet

 

Kommunvelometern är också en jämförelse och ranking mellan kommuner med målet att även innebära en positiv tävlan där kommuner kan jämföra sig med grannkommunen eller med andra kommuner i samma storlek och kommuner med liknande förutsättningar. För många kommuner har Kommunvelometern varit en viktig strategisk insats för att lyfta cyklingen som en viktig fråga att på ett systematiskt och strategiskt sätt arbeta med cykelfrågor. Granskningen har för vissa kommuner legat till grund för särskilda satsningar inom områden där en kommun kanske tidigare inte varit så aktiv. Återkommande deltagande kommuner har snabbt kunna se sina insatser resultera i högre rankring och bättre resultat. För en klar majoritet av de återkommande deltagarna går det att utröna en positiv utveckling i hur kommunerna jobbar med cykelfrågor med högre ranking som bevis.

Koucky & Partners tog fram konceptet för Kommunvelometern inför den första granskningen som genomfördes 2010. Genom åren har över 100 svenska kommuner varit med i granskningen och en handfull har deltagit samtliga år. Sedan 2010har Kommunvelometern varit ett årligt inslag i Cykelsverige med stor förväntan bland deltagande kommuner.

Granskningen har även fått stort genomslag i riks-såväl som lokalmedia. Uppmärksamhet i media och att belysa en kommuns insatser Sedan 2019 genomför Cykelfrämjandet själva granskningen med Koucky & Partners som expertstöd och bollplank.

Kontakt: Michael Koucky och Martin Vingren. Michael Koucky tog fram konceptet 2010 och har varit expertstöd vid utveckling av kommun. Martin var projektmedarbetare 2014 och 2015 och projektledare 2016 till 2018.

Länk till Cykelfrämjande och nedladdningsbara rapporter