EU-projekt - Mobilitet på kvartersnivå

SUSTAINABLE MOBILITY ON A NEIGHBOURHOOD LEVEL

Om projektet

SUNRISE är ett Horizon 2020-finansierat projekt om hållbar stadsrörlighet i ett avgränsat område. Projektet pågick mellan 2017 och 2021. Projektet har ett starkt fokus på intressentinvolvering och medskapande med kvarteret på olika nivåer.

SUNRISE-uppdraget handlar om att implementera och utvärdera samarbetsmetoder för att ta itu med stadsutvecklingsutmaningar på lokal nivå. Målet är att lägga grunden till ett koncept för hållbar stadsmobilitetsplanering.

Områden från följande städer deltar:

 • Bremen, Tyskland
 • Budapest, Ungern
 • Southend-on-Sea,England
 • Jerusalem, Israel
 • ThessanolikI, Grekland
 • Malmö, Sverige

SUNRISE använder flera metoder baserade på olika strategier för mobilisering och deltagande.

 • Kvantitativa och kvalitativa metoder för saminsamling och analys av information.
 • Handlingsforskning – forskare och konsulter är inte begränsade till analys men de deltar i förändringsprocesserna.
 • Tvärvetenskapligt och involverat av stads- och regionala intressenter av politik, administration och privata, organiserade och icke-organiserade medborgare.
 • Implementering av ”medborgarvetenskap” – specifika former för involvering av organiserade och icke-organiserade medborgare för första gången inom stadsutveckling och rörelsebeteende
 • Användningen av internet (mobil och stationär) som verktyg för interaktiva, mer inkluderande och mer transparenta deltagandeprocesser

Koucky & Partners har varit stöd till städerna som teknisk supportpartner.
Läs mer om projektet på https://civitas-sunrise.eu/

Hej,

Är du intresserad av samarbetspartners vad gäller EU-projekt och hållbar mobilitet och stadsplanering? Kontakta oss

Vi har stor erfarenhet av Eu-projekt kopplat till hållbar mobilitet och stadsplanering.


031-80 80 51

MichaelKoucky