Västtrafiks

Lånecykelsystem vid resecentrum

Projektet

Lånecyklar, cykelpooler och hyrcykelsystem blir allt med intressant för att nå en kombinerad mobilitet. Det är viktigt att förutsättningar finns hela resan så att det exempelvis går att kombinera buss, pendeltåg med cykel.

Tillsammans med Västtrafik genomförde vi ett pilotprojekt med lånecyklar som komplement till kollektivtrafiken i mellanstora Svenska städer under 2019. Syftet var att öka Västtrafiks kunskap kring intresset och användningen av lånecyklar tillsammans med förståelsen för arbetspendling. Vi projektledde och utvärderade projektet som genomfördes i Borås Stad och vd Borås resecentrum.

Hej, vill du veta mer om projektet och strategiskt arbete vad gäller cykelpooler och lånecykelsystem?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51