Trafikverkets

Ökad cykling i kommuner och regioner

Projektet

Vägverket har ett mål att öka cykeltrafikens andel av resorna och att cykeltrafiken ska bli säkrare. För att nå det målet krävs med kommunerna. För att stödja och underlätta Vägverkets arbete med cykelfrågor tillsammans med kommunerna arbetade vi fram metoder som presenterades i form av en cykelhandbok och ett arbetsmaterial. Den finns till som stöttning för cykelsamordnare och andra som arbetar med cykelfrågor i Sverige.

Ta del av guiden

Vill du veta mer om projektet och strategiskt arbete vad gäller cykel?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51