Cykelstrategier för kommun och näringsliv

Orust kommuns Cykelstrategi

Projektet

Tillsammans med Orust kommun utformade vi en cykelstrategi fram till 2027. Målet var att utifrån nuläge, tillsammans med invånarnas och politikernas önskemål, arbeta fram övergripande strategier för utvecklingen av cykling på Orust. Dessutom arbetade vi fram konkreta åtgärdsförslag i en handlingsplan. Vidare utvecklade vi ett förslag med bred förankring som antogs av kommunfullmäktige. Cykelstrategin är uppdelad på fem prioriterade områden,med en övergripande strategi.

De fem prioriterade områdena är:

  • Cykelinfrastruktur
  • Cykla till skola
  • Cykla till arbetet
  • Turism-och fritidscykling
  • Sport-och motionscykling

 

Det blir allt viktigare för kommuner att arbeta strategiskt med fokus på cykel för att nå klimatmål och skapa möjligheter för människor att resa hållbar.

Vill du veta mer om projektet och strategiskt arbete vad gäller cykel?

Kontakta gärna oss:

031-80 80 51