VI KAN

PARKERINGS- &
MOBILITETSUTREDNINGAR

Vad och varför parkeringsutredning?

Mobilitet och parkering

En parkeringsutrednings syfte är att bedöma lämpliga mobilitetsåtgärder och lämpligt utrymme för parkering av bil och cykel. Det är ett viktigt verktyg för att strategiskt beräkna rätt behov av bil, parkeringar och p-tal vid nybyggnationer. Det finns många aspekter att ta hänsyn till och bra mobilitet innefattar mycket mer än enbart parkeringar. Behovet av parkering ser olika ut för olika platser och resultat från varje parkeringsutredning skiljer sig från plats till plats.

För 10 år sedan fanns inte parkeringsutredningar som begrepp och i dagsläget är det fler och fler kommuner som väljer att införa någon form av parkeringsutredningar.

Vi har erfarenhet av parkerings- och mobilitetsutredningar från både större och mindre projekt framförallt i Västra Götaland och specifikt Göteborg men även utanför, exempelvis Skåne.