VI KAN

PARKERINGSUTREDNINGAR
MOBILITETSUTREDNINGAR

Vad och varför parkeringsutredning?

Mobilitet och parkering

Vi har stor erfarenhet av parkerings- och mobilitetsutredningar från både större och mindre projekt såväl som komplicerade och enkla projekt. Vi har kunskap om både större och mindre städer och olika regelverk. Vi har genomfört parkeringsutredningar i de större städerna Göteborg, Stockholm och Malmö, men utför även i mindre kommuner såsom Borås och Härryda.

En parkeringsutrednings syfte är att bedöma lämpliga mobilitetsåtgärder och lämpligt utrymme och antal för parkering av bil och cykel. Det är ett viktigt verktyg för att strategiskt beräkna rätt behov av bil, parkeringar och p-tal vid nybyggnationer. Det finns många aspekter att ta hänsyn till och bra mobilitet innefattar mycket mer än enbart parkeringar. Behovet av parkering ser olika ut för olika platser och resultatet från varje parkeringsutredning skiljer sig från plats till plats.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@koucky.se