15 november 2020

Nytt projekt. SMaRT – Sustainable Mobility Rural and urban Tourism

SMaRT - Kartläggning och analys

För mer hållbara resor bland besökare och turister

Inom Interreg-projektet SMaRT – Sustainable Mobility Rural and urban Tourism ska Lidköping, Skara, Vara, Götene och Grästorps kommun gemensamt driva en rad mobilitetslösningar för att öka andelen hållbara resor bland turister och besökare till Nordvästra Skaraborg. Respektive kommun har ett utpekat nav varifrån turister och besökare ska kunna upptäcka och besöka området genom hållbart resande.
Syftet med projektet är att öka andelen hållbara resor. Projektmålet är att utveckla, förbättra och skapa enklare tillgång till miljövänliga transportalternativ för besökare. Projektet har som mål att identifiera åtgärder som stimulera ett förändrat resebeteende. Baserat på resultaten från projektet ska åtgärder genomföras som leder till ett ökat hållbart resande.
Målet är att
  • Hitta tydliga alternativa möjligheter för hållbarare resande
  • Skapa incitament för att resa mer hållbart
  • Skapa medvetenhet om och enkel tillgång till hållbara resealternativ
  • Skapa hållbara affärsmodeller för resealternativ
  • Skapa tillit bland allmänheten till de tillgängliga hållbara resealternativen
Koucky & Partners har fått i uppdrag att genom intervjuer med relevanta och berörda aktörer tillsammans med analys av kollektivtrafikutbud och annan befintlig mobilitet ta fram förslag och rekommendationer på mobilitetslösningar som ska testas och genomföras under 2021 och 2022.
Foto: Thomas Rousing