VI KAN

Hållbara Urbana Mobilitetsplaner

Vad och varför sustainable urban mobility plans?

Mobilitet och planering

Trafik- och Mobilitetsplaner

Behovet av hållbara integrerade planeringsprocessen som ett sätt att hantera komplexiteten vad gäller mobilitet i städer är allmänt erkänt. Nya tillvägagångssätt krävs när lokala myndigheter försöker bryta stuprörstänk och istället utveckla strategier som kan stimulera en övergång till renare och mer hållbara transportsätt.

Vi har arbetat med trafik- och mobilitetsplaner i flertal städer runt om i Sverige. Bland annat genom en metod vi kallar för QUEST – Quality management tool for Urban Energy efficient Sustainable Transport.

Sustainable Urban Mobility Plans – SUMP

Inom EU har ett koncept tagits fram gällande hållbara mobilitetsplaner i stadsmiljöer. Den har tagits fram i ett brett utbyte mellan intressenter och planeringsexperter i hela EU. Konceptet beskriver huvudfunktionerna i en modern och hållbar stadsmobilitets- och transportplan. Läs mer om SUMP.

Vi har erfarenhet av att ta fram mobilitetsplaner inom ramen för SUMP.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@koucky.se