VI KAN

Lånecyklar / Hyrcykelsystem

Vad och varför låne- och hyrcykelsystem?

Mobilitet och cykelsystem

Lånecyklar och hyrcykelsystem har blivit allt mer populärt i städer de senaste åren. Dels kan det vara ett bra komplement till kollektivtrafiken, som en del av kombinerad mobilitet, samtidigt som det också kan hjälpa turister att ta sig runt på ett smidigt sätt.

Det finns många saker att ta hänsyn till för att få till ett lyckat införande av låne- eller hyrcykelsystem. Bland annat behöver det utredas sådant som kundens behov, platsens förutsättningar, utformning av systemet och potential gällande affärsmodell.

Tillsammans med Lots Design vann vi 2010 Köpenhamn Stads tävling, bland 120 internationella bidrag, om framtidens lånecyklar. Från arbetet med det konceptet tog vi med oss enorma mängder erfarenhet vad gäller teknik, beteende och design vad gäller utformande och införande av lånecykelsystem. Vi för gärna den kunskapen vidare till er som är intresserade av att utreda eller införa lånecyklar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@koucky.se

 

Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Projektledning
  • Utredning kring förutsättningar för ett system
  • Rådgivning gällande utformning, användarvänlighet
  • Upphandlingskrav
  • Affärsmodeller
  • Omvärldsanalyser
  • Utvärdering och enkäter

Vi har bland annat utrett och projektlett pilotprojekt med hyrcykelsystem för Västtrafik – Västra Götland och utvärderat regional hyrcykelpilot i Gävleborgs Region och hjälpt Mölndal Stad med deras lånecykelsystem.