Koucky & Partners AB
                                           Kastellgatan 1
                                           SE-413 07 GÖTEBORG

                                           +46 (0) 31 80 80 50
                                           info@koucky.se

Nordiskt seminarium:
Urbana linbanor i praktiken

2016 03 17

Linbanor kan vara ett kostnadseffektivt och kapacitetsstarkt komplement för kollektivtrafik i städer. Nu bjuder Koucky & Partners in till det andra nordiska seminariet om urbana linbanor, den 17 mars 2016 i Göteborg. På seminariet ges tillfälle till fördjupad inblick i temat, med föredrag från europeiska experter och från städer som har, håller på eller planerar att bygga en linbana.

För mer information, se www.linbana.nu