Koucky & Partners AB
                                           Kastellgatan 1
                                           SE-413 07 GÖTEBORG

                                           +46 (0) 31 80 80 50
                                           info@koucky.se

Ny rapport:
Miljözoner som styrmedel

2015 11 22
Koucky & Partners har på uppdrag av Trafikanalys och i samarbete med IVL tagit fram en ny rapport om miljözoner för personbilar.
I rapporten presenteras ett förslag på hur ett system med miljözonsklasser kan utformas. Vidare analyseras samhällsekonomiska effekter och andra konsekvenser av miljözoner. Därutöver presenteras en omvärldsanalys av hur miljözoner används i övriga EU-länder.
Utredningen presenterades av Michael Koucky vid konferensen Hållbara Transporter 2015 den 19e November i Stockholm.

Se även Trafikanalys och IVL