Koucky & Partners AB
                                           Kastellgatan 1
                                           SE-413 07 GÖTEBORG

                                           +46 (0) 31 80 80 50
                                           info@koucky.se

Konsumenters möjligheter att agera hållbart på bilmarknaden

På uppdrag av Konsumentverket, utreder Koucky & Partners hur situationen ser ut för svenska konsumenter på bilmarknaden när det gäller möjligheter att göra mer hållbara val. Bland annat ska studien belysa vilka faktorer som gör att mer hållbara val i dagsläget görs i begränsad omfattning.

Sjöfartens energianvändning och omställning till fossilfrihet

I ett uppdrag för Energimyndigheten kartlägger Koucky & Partners, i samarbete med IVL, marknaden för sjöfartens energiförsörjning samt hinder och möjligheter för en omställning till fossilfrihet. Projektet genomförs i nära dialog med branschen och berörda offentliga aktörer. Uppdraget är en del av Energimyndighetens samordningsuppdrag, som innebär att tillsammans med flera andra myndigheter leverera en strategisk plan om transportsektorns omställning till regeringskansliet i april 2017.

 
Koucky & Partners projektleder
Earn A Bike
Earn A Bike är det framgångsrika konceptet från USA som ger människor i utsatta områden möjlighet att "tjäna sin egen cykel", genom att lära sig reparera en skrotcykel som sedan blir deras egen. Earn A Bike Göteborg kommer under jun-dec 2016 att utveckla en lokal modell och organisation för konceptet. Projektet genomförs med stöd av Business Region Göteborg och projektpartners är Koucky & Partners, Emulsionen Ekonomisk Förening, Göteborgs Räddningsmission, Röda korset, Returhuset Östra Göteborg och Cykelköket.